Mission

Håndværkerforeningens Understøttelsesfond yder legater til værdigt trængende ældre håndværksmestre og disses enker og børn.

Understøttelsesfonden yder legater til værdigt trængende ældre håndværksmestre og disses enker og børn.

For at ansøge om støtte skal du udfylde nedenstående elektroniske ansøgningsskema. Vi modtager ikke ansøgninger på e-mail. Hvis du sender en ansøgning på mail vil den blive slettet, og ansøgningen vil ikke blive registreret.

Hvis du ikke kan finde ud at taste oplysningerne ind i det elektroniske ansøgningsskema og ikke har mulighed for at få hjælp, kan du sende ansøgningen samt bilag pr. brev. Herefter vil dine oplysninger blive indtastet, hvorefter ansøgningen makuleres.

Bemærk at fondsbestyrelsen vil foretage en konkret vurdering af ansøgningerne, herunder en vurdering om ansøgers personlige forhold opfylder kriterierne i vedtægterne. Fonden behandler løbende ansøgninger.

Ansøgningsskema...
1

Du skal bruge

Du ansøger om støtte ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende bilag, i formatet PDF;

  1. Din seneste årsopgørelse fra SKAT
  2. Dokumentation for håndværksmæssig baggrund, fx. kopi af svendebrev
  3. Begrundelse for ansøgningen.
2

Klargør dine bilag

Før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, er det en god ide, at du først samler alle de dokumenter, som du skal sende med, for vi kan behandle din legatansøgning. Alle bilag skal være gemt i pdf-format. Du kan hente en kopi af din årsopgørelse på skat.dk.

3

Brug formatet PDF

Alle de dokumenter, du sender til os, skal være gemt i pdf-format.

Læs mere om PDF...

Om Understøttelsesfonden

Understøttelsesfonden yder legater til værdigt trængende ældre håndværksmestre og disses enker og børn.

Understøttelsesfonden er den fortsættende fond efter sammenlægning af følgende fonde: ”Haandværkerforeningen i Kjøbenhavns Understøttelsesfond”, ”Haandværkerforeningens stiftelser Alderstrøst legatfond”, ”H. C. Heegaard og hustru’s Legat”, ”Kurvemøblefabrikant G. Frickemeier og hustrus legat” samt ”Johan Bekker og Hustrus Stiftelse”.